$.extend($.fn.datagrid.methods, {
  autoMergeCells: function(jq, fields) {
    return jq.each(function() {
      var target = $(this);
      if (!fields) {
        fields = target.datagrid("getColumnFields");
      }
      var rows = target.datagrid("getRows");
      var i = 0,
      j = 0,
      temp = {};
      for (i; i < rows.length; i++) {
        var row = rows[i];
        j = 0;
        for (j; j < fields.length; j++) {
          var field = fields[j];
          var tf = temp[field];
          if (!tf) {
            tf = temp[field] = {};
            tf[row[field]] = [i];
          } else {
            var tfv = tf[row[field]];
            if (tfv) {
              tfv.push(i);
            } else {
              tfv = tf[row[field]] = [i];
            }
          }
        }
      }
      $.each(temp,
      function(field, colunm) {
        $.each(colunm,
        function() {
          var group = this;

          if (group.length > 1) {
            var before, after, megerIndex = group[0];
            for (var i = 0; i < group.length; i++) {
              before = group[i];
              after = group[i + 1];
              if (after && (after - before) == 1) {
                continue;
              }
              var rowspan = before - megerIndex + 1;
              if (rowspan > 1) {
                target.datagrid('mergeCells', {
                  index: megerIndex,
                  field: field,
                  rowspan: rowspan
                });
              }
              if (after && (after - before) != 1) {
                megerIndex = after;
              }
            }
          }
        });
      });
    });
  }
});

使用方法

在datagrid的onLoadSuccess事件里面进行调用,可以实现数据加载完成后,自动合并。也可以手动调用该方法。

$('#dg').datagrid({
  url: 'datagrid_data.json',
  onLoadSuccess: function(data) {
    //所有列进行合并操作
    //$(this).datagrid("autoMergeCells");
    //指定列进行合并操作
    $(this).datagrid("autoMergeCells", ['groupId', 'commId']);
  }
});

效果展示

License Badge

参考资料: